I – Đối với dầu động cơ:
– Tất cả các dòng xe 300, 500 và 700: Sẽ thay tại 5000km đầu tiên.
– Đối với dòng xe 300 và 500 sử dụng dầu HINO chính hãng:
+ Trong điều kiện bình thường, các xe sẽ thay dầu sau mỗi 20,000 km.
+ Trong điều kiện khắc nghiệt, các xe sẽ thay dầu sau mỗi 15,000km hoặc ít hơn tùy trường hợp.
– Đối với dòng xe 700 sử dụng dầu HINO chính hãng:
+ Trong điều kiện bình thường, các xe sẽ thay dầu sau mỗi 30,000 km.
+ Trong điều kiện khắc nghiệt, các xe sẽ thay dầu sau mỗi 25,000km hoặc ít hơn tùy trường hợp.
II – Đối với dầu hộp số và dầu cầu:
– Đối với dòng xe 300, sau mỗi 30,000km các xe sẽ thay dầu định kỳ.
– Đối với dòng 500 và 700, các xe sẽ thay dầu tại 5000km đầu tiên. Và sau mỗi 30,000km các xe sẽ thay dầu định kỳ.