Như một lời chi ân tới Quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng xe Hino trong suốt thời gian qua, Hino Vân Đạo sẽ tiến hành triển khai chương trình bảo dưỡng động cơ như sau:
1. Thời hạn chương trình:

  • Chương trình kiểm tra động cơ miễn phí sẽ diễn ra trong vòng một năm, từ 1/10/2017 đến 30/9/2018.

2. Nội dung chương trình:

  • Khách hàng sẽ được kiểm tra miễn phí các hạng mục động cơ (Theo danh sách hạng mục động cơ mà Hino Vân Đạo đưa ra).
  • Khách hàng được giảm giá 20% phụ tùng động cơ (Danh sách phụ tùng của Hino Vân Đạo đưa ra).

3. Điều kiện tham gia chương trình:

  • Các xe Hino sử dụng trên 10 năm hoặc 800.000km.
  • Các xe phải di Hino Motors Việt Nam sản xuất.
  • Trong các trường hợp khác phải được sự chấp nhận của Hino Vân Đạo.

Hoạt động này nhằm nâng cao sự trải nhiệm của khách hàng tại các trạm dịch vụ 3S Hino như tình thần phục vụ, chuyên môn kỹ thuật và sự đáp ứng đầy đủ.
Chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline Hino Vân Đạo.