DANH MỤC SẢN PHẨM

Sắp xếp theo:
Tải trọng
5900 Kg
Nhiên liệu
Diesel
Xem chi tiết
Tải trọng
8500Kg (Tổng tải trọng)
Chiều dài sắt xi
5,580mm
Nhiên liệu
Diesel
Xem chi tiết
Tải trọng
24 Tấn (Tổng tải trọng)
Nhiên liệu
Diesel
Xem chi tiết
Tải trọng
4.550
Chiều dài sắt xi
4.304
Nhiên liệu
Diesel
Xem chi tiết