DANH MỤC SẢN PHẨM

Sắp xếp theo:
Video
Tải trọng
60 tấn (Tổng tải trọng kéo theo của xe)
Hệ thống dẫn động
Dẫn động 2 cầu
Nhiên liệu
Diesel
Video
Tải trọng
10.4 Tấn (Tổng tải trọng)
Chiều dài sắt xi
4.285 (mm)
Nhiên liệu
Diesel
Video
Tải trọng
15.1 Tấn (Tổng tải trọng)
Video
Tải trọng
4.4 tấn
Chiều dài sắt xi
5070mm
Hệ thống dẫn động
Rwd
Nhiên liệu
Diesel
Tải trọng
4.550
Chiều dài sắt xi
4.304
Nhiên liệu
Diesel
Tải trọng
8500Kg (Tổng tải trọng)
Chiều dài sắt xi
5,580mm
Nhiên liệu
Diesel
Tải trọng
24 Tấn (Tổng tải trọng)
Nhiên liệu
Diesel