DANH MỤC SẢN PHẨM

Sắp xếp theo:
  • DANH MỤC XE: Hino 500 Series (Tải trung)
Video
Tải trọng
10.4 Tấn (Tổng tải trọng)
Chiều dài sắt xi
4.285 (mm)
Nhiên liệu
Diesel
Video
Tải trọng
15.1 Tấn (Tổng tải trọng)
Tải trọng
24 Tấn (Tổng tải trọng)
Nhiên liệu
Diesel
Video
Video
Tải trọng
24 Tấn (Tổng tải trọng)