DANH MỤC SẢN PHẨM

Sắp xếp theo:
  • Condition: Hino 500 Series (Tải trung)
Tải trọng
24 Tấn (Tổng tải trọng)
Nhiên liệu
Diesel
Xem chi tiết
Video
Hino 500 Series FM/FM2P
Giá bán: Liên hệ
Tải trọng
24 Tấn (Tổng tải trọng)
Xem chi tiết
Video
Hino 500 Series FL
Giá bán: Liên hệ
Tải trọng
24 Tấn (Tổng tải trọng)
Xem chi tiết
Video
Hino 500 Series FG
Giá bán: Liên hệ
Tải trọng
15.1 Tấn (Tổng tải trọng)
Xem chi tiết
Video
Hino 500 Series FC
Giá bán: Liên hệ
Tải trọng
10.4 Tấn (Tổng tải trọng)
Chiều dài sắt xi
4.285 (mm)
Nhiên liệu
Diesel
Xem chi tiết