DANH MỤC SẢN PHẨM

Sort by:
  • DANH MỤC XE: Hino 700 Series (Đầu kéo)
Video
Tải trọng
38.645 kg (Khối lượng kéo theo)
Nhiên liệu
Diesel
Video
Tải trọng
60 tấn (Tổng tải trọng kéo theo của xe)
Hệ thống dẫn động
Dẫn động 2 cầu
Nhiên liệu
Diesel
Tải trọng
40.5 tấn (Tổng tải trọng kéo theo của xe)
Hệ thống dẫn động
Dẫn động 1 cầu
Nhiên liệu
Diesel